vormingsmoment

Sinds 1 oktober 2017 moet je als begeleider eerst een vormingsmoment van drie uur volgen voordat je op een voorlopig rijbewijs kan worden opgenomen.

 • De prijs bedraagt 20 euro per begeleider. Je leerling mag gratis deelnemen aan het vormingsmoment, maar is niet verplicht.
  Gaat je zoon/dochter 20u rijles volgen om alleen te rijden is dit vormingsmoment uiteraard niet nodig.

  • Het is geen test van je kennis van de wegcode.
  • Je ontvangt een begeleidersattest na het vormingsmoment. Dat attest is tien jaar geldig.
  • Je leerling moet het begeleidersattest voor elk van de begeleiders voorleggen bij de aanvraag van een voorlopig rijbewijs met begeleider.
  • Je krijgt praktische tips om het leer- en oefenproces met je leerling op een veilige en juiste manier aan te pakken. In onze rijschool kan je het vormingsmoment ook volgen.

VOORWAARDEN VOOR BEGELEIDER(S)

 • Je bent ingeschreven in BelgiĆ« en je bent houder en drager van een identiteitsdocument afgegeven in BelgiĆ«.
 • Je bent ten minste 8 jaar houder en drager van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor het besturen van de auto waarin je je leerling begeleidt.
 • Je mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die door de rechter zijn opgelegd.

Momenteel zijn er geen vormingsmomenten voorzien voor onze rijschool wegens verhuizing van ons kantoor naar Bilzen-centrum.